All Posts in Tag: کرونا و جزیره کیش

معاملات بازار مسکن جزیره کیش در چه شرایطی است؟

معاملات بازار مسکن جزیره کیش در طی هفته های گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا و اعلام هشدارهای متعدد برای کاهش رفت و آمد در سطح شهر، بسیاری از کیشوندان سبک زندگی خود را تغییر دادند.به این صورت که تعداد زیادی از متقضیان با تصمیم خودخواسته برای قرنطینه تصمیم به کاهش سطح مراجعات غیرضروری…

بیشتر بخوانید