All Posts in Tag: پروژه یاسین کیش

درباره پروژه مسکونی یاسین کیش بیشتر بدانیم

پروژه یاسین کیش در نوار ساحلی غرب شهر آفتاب به مساحت 630/2 متر مربع در فاصله بسیار کمی از ساحل دریا و پارک و بازار مرجان و در مجاورت پروژه شهر آفتاب واقع شده است . برای اولین بار در جزیره با طراحی بام سبز و با ایجاد ایستگاه آسانسور در بام و امكان استفاده…

بیشتر بخوانید