All Posts in Tag: پروژه ستاره کیش

  پیش فروش پروژه مسکونی ستاره کیش

  این پروژه یکی از فازهای پروژه عظیم تجاری-مسکونی ستاره کیش است، که شامل ]چندین بلوک ساختمانی بتنی می‌باشد. ارزیابی و بهینه سازی آن به شرکت محول شد. ارزیابی فنی این پروژه در دو سطح موارد ایمنی و موارد بهینه سازی انجام شد. در ارزیابی موارد ایمنی، ایرادهای فنی طرح اولیه که موجب از دست…

بیشتر بخوانید