All Posts in Tag: نحوه تنظیم اجاره نامه منزل

اجاره ‌نامه‌دفتر مشاورین املاک چقدر معتبر و قانونی است؟

بررسی اجاره نامه عادی و محضری؟ بر طبق قانون تمامی اسناد رسمی که ثبت می‌شوند دارای اعتبار تمام و کمال هستند؛ مگر آنکه خلاف این امر در دادگاه‌های صالح اثبات شود. در مقابل اسناد رسمی، یک سری از اسناد عادی نیز وجود دارد که توسط مشاورین املاک به ثبت می‌رسند و در این پاره از…

بیشتر بخوانید