All Posts in Tag: معماری در جزیره کیش

بررسی اقلیم جزیره کیش در طراحی معماری

مشخصات کلی اقلیم جزیره کیش را می توان اینگونه بیان نمود که دارای تابستانی بسیار گرم و رطوبتی زیاد و دائمی در تمام فصول می باشد. نکتۀ قابل توجه در این اقلیم اختلاف اندک درجۀ حرارت روز و شب است و همچنین وجود بادهای صحرایی عربستان (نامناسب) وبادهای ساحلی (مناسب) می باشد. این منطقه اقلیمی…

بیشتر بخوانید