All Posts in Tag: مشارکت در ساخت تهران

آموزش صفرتا صد قرارداد مشارکت در ساخت

پیشنهاد مشارکت در ساخت‌ برای بسیاری از کسانی‌که در خانه‌های قدیمی و کلنگی زندگی می‌کنند و توانایی مالی برای تخریب و ساخت یک خانه جدید را ندارند، پیشنهاد جذابی است. در ادامه، نکاتی کلیدی درباره قرارداد مشارکت در ساخت گفته می شود که قبل از اقدام به عقد قرارداد باید به آنها دقت کرد. معمولا…

بیشتر بخوانید