All Posts in Tag: شرایط فروش برج اطلس کیش

مجتمع مسکونی اطلس کیش

  برج اطلس کیش چشم اندازی به خلیج فارس برج مسکونی اطلس کیش به جهت معماری و موقعیت خاص از سه طرف دارای حداکثر چشم انداز به دریای نیلگون خلیج فارس می باشد. طراحی بسیار زیبا و جذاب و منطبق با ویژگی های اقلیمی جزیره امکان دید دریا از داخل مشاعات و راهروها را به…

بیشتر بخوانید