All Posts in Tag: سن ساختمان را از کجا بفهمیم

تشخیص سن ساختمان در جزیره زیبای کیش

بررسی سن ساختمان در جزیره کیش رشد قیمت مسکن در سال های اخیر از یک سو متقاضیان خرید را با چالش تامین مالی روبرو کرد و از سوی دیگر موجب شد برخی از فروشندگان واحدهای نوساز و تازه ساز تا رسیدن به اطمینان از بازگشت آرامش به بازار مسکن و ثبات نسبی قیمت ها از…

بیشتر بخوانید