All Posts in Tag: رهن و اجاره کیش

وضعیت ساختمان در جزیره زیبای کیش

بر عکس تمامی شهر های ایران ،تعداد واحد های ساخته شده در جزیره زیبای کیش بیش از جمعیت ساکن هستند.این واحد های خالی بعضا بصورت خانه دوم جهت استفاده تفریحی و بعضا جهت سرمایه گداری خریداری و بصورت خالی(بدلیل عدم تقاضا)رها شده اند یکی از دلایل عدم رونق ساخت و ساز در کیش هزینه های…

بیشتر بخوانید