All Posts in Tag: دیوار کیش اجاره سوئیت

قیمت مسکن جزیره کیش در سال 99

اگر افزایش قیمتی را برای مسکن جزیره کیش در سال آینده بخواهیم متصور باشیم به نظر می‌رسد افزایشی کمتر از نرخ تورم باشد. درست است که افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین داشته‌ایم، اما مهم‌ترین حرف در این حوزه را تقاضا می‌زند.در حوزه مسکن جزیره کیش به نظر نمی‌آید در سال آینده افزایش…

بیشتر بخوانید