All Posts in Tag: اپارتمان نشینی در کیش

فرهنگ آپارتمان نشینی در جزیره زیبای کیش

در فرهنگ آپارتمان نشینی جزیره کیش از لحاظ قانونی و عرفی چندین قانون مورد بررسی قرار می گیرند، از این جمله این قوانین می توان به قوانین مجمع عمومی ساختمان، قوانین مرتبط با مدیر ساختمان، قوانین شارژ ساختمان (هزینه های مشترک)، قوانین مرتبط به سرایداری ساختمان مسکونی، قوانین نظم عمومی ساختمان اشاره کرد. در قانون…

بیشتر بخوانید