اخبار

اجاره ‌نامه‌دفتر مشاورین املاک چقدر معتبر و قانونی است؟

بررسی اجاره نامه عادی و محضری؟

بر طبق قانون تمامی اسناد رسمی که ثبت می‌شوند دارای اعتبار تمام و کمال هستند؛ مگر آنکه خلاف این امر در دادگاه‌های صالح اثبات شود. در مقابل اسناد رسمی، یک سری از اسناد عادی نیز وجود دارد که توسط مشاورین املاک به ثبت می‌رسند و در این پاره از اسناد نیازمند به اثبات اعتبار قانونی‌ در دادگاه صالح خواهید بود. اسناد رسمی بر طبق قانون لازم‌الاجرا بوده و دارای برتری نسبت به سندهای عادی هستند. درواقع وظیفه مشاور املاک معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر بوده و در قبال آن دریافت حق‌الزحمه است و درنهایت معرفی آن دو به دفتر اسناد رسمی معتبر است.

قراردادهای تنظیم ‌شده در بنگاه‌های املاک کاملاً عادی می‌باشند

بر طبق قانون تجارت، کار اصلی مشاور املاک دقیقاً دلالی و واسطه‌گری ملک است؛ کار دفاتر رسمی نیز تنظیم سندهای رسمی است. بنابراین ارزش قانونی که سند بنگاهی دارد دقیقاً برابر با سندی است که میان مستأجر و موجر داخل خانه نوشته می‌شود! ازاین‌رو برای جلوگیری از دعاوی ملکی موجود در دادگاه‌ها باید اجاره‌نامه به‌صورت محضری ثبت شود. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی تنها برای خریدوفروش فعالیت دارند، و یا برخی از ترس هزینه‌های دفترخانه پایشان را نیز به آنجا نمی‌گذارند. لازم است بدانید که حتی اگر قرارداد شما در بنگاه‌های املاک دارای کد ره‌گیری و هولوگرام  نیز باشد، تنها به‌منظور پیشگیری از معاملات مکرر مورد اعتماد بوده و به‌هیچ‌عنوان هم‌رده با اسناد رسمی نخواهد بود، بنابراین تابع قوانین مختص به خود است.

مهم‌ترین عمل در اجاره کردن مکان و فضایی، بستن قرارداد اجاره بین طرفین است. این قرارداد باید به صورت قانونی بین طرفین بسته شود. متأسفانه بسیاری از افراد این عمل را بی‌اهمیت فرض می‌کنند و به فرد مقابل خود به صورت کامل اعتماد می‌کنند و همین اعتماد در آینده موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. در نتیجه، حتی اگر اجاره‌نامه‌ای را با افراد نزدیک و آشنای خود می‌بندید، آن را به صورت قانونی پیگیری کنید و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید تا در آینده مسائلی کوچک موجب دل‌چرکین شدن طرفین از یکدیگر نشود.

قرارداد اجاره را اجاره‌نامه می‌نامند. این قرارداد بین صاحب ملک و اجاره‌کننده بسته می‌شود و رابطه موجر و مستأجر را به صورت قانونی مشخص می‌کند. به صاحب ملک موجر و به اجاره‌کننده مستأجر گفته می‌شود. اجاره‌نامه در واقع تعهدی است که طرفین به یکدیگر می‌دهند تا در صورت بروز اختلافات به آن مراجعه کنند.

در قرارداد اجاره مشخصات موجر و مستأجر، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، چیزی که اجاره می‌شود و شرایط موجر و مستأجر درج می‌شود.

 تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

اجاره ‌‌نامه یک قرارداد موقت است که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود و بیانگر تعهداتی است که باید طرفین قرارداد به آن عمل کنند.قراردادی که اعتبار آن به ذکر مدت اجاره وابسته است و در صورتی که مدت اجاره در قرارداد بیان نشود، دارای اعتبار نیست.

البته این قرارداد می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی باشد.

 – تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی از نظر قانونی

حال اگر به هر دلیلی بین دو طرف قرارداد مشکلاتی ایجاد شود، قانون راه حل‌هایی برای رفع آن‌ها درنظر گرفته است.اگر اجاره‌نامه به صورت رسمی بسته شده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به ادارۀ ثبت اسناد، حکم تخلیۀ مستأجر را بگیرد.

با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، که قرارداد اجاره در آن بسته شده است، درخواست صدور اجراییه انجام می‌شود.

انواع اجاره ‌نامه

اجاره ‌نامه‌های معتبر و قابل قبول از دید قانون بر سه نوع است.

۱-اجارۀمحل سکونت یا منزل

۲-اجارۀ محل کسب یا تجارت

۳-اجارۀ محل‌هایی مانند درمانگاه، موسسه‌ خیریه که درواقع در گروه محل‌های مسکونی به‌ شمار می‌رود.

همان گونه که بیان شد، طبق قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود، مستأجر با پرداخت مبلغی به عنوان اجاره‌‌بها، به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره شناخته می‌شود و این مسئله با خود موضوع اجاره کاملاً متفاوت است.

تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

یکی از سوالاتی که ممکن است ذهن شمارا نیز به خود درگیر کرده باشد، این است که اجاره‌نامه‌ای که در دفتر مشاورین املاک تنظیم می‌گردد چقدر معتبر و قانونی است؟بر طبق قانون تمامی اسناد رسمی که ثبت می‌شوند دارای اعتبار تمام و کمال هستند؛ مگر آنکه خلاف این امر در دادگاه‌های صالح اثبات شود.

در مقابل اسناد رسمی، یک سری از اسناد عادی نیز وجود دارد که توسط مشاورین املاک به ثبت می‌رسند.

در این پاره از اسناد نیازمند به اثبات اعتبار قانونی‌ در دادگاه صالح خواهید بود.

اسناد رسمی بر طبق قانون لازم‌الاجرا بوده و دارای برتری نسبت به سندهای عادی هستند.

درواقع وظیفه مشاور املاک معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر بوده و در قبال آن دریافت حق‌الزحمه است و درنهایت معرفی آن دو به دفتر اسناد رسمی معتبر است.

آیا قرارداد دستی اجاره (اجاره نامه عادی) به عنوان سندی در دادگاه، قابل ارائه است؟ و اساسا انشائ اجاره نامه عادی املاک مسکونی چگونه است و چه مشکلاتی را در پی دارد؟

تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

اول این که اعتبار اجاره نامه رسمی و عادی در مورد محل های مسکونی یکسان است و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، محل استیجاری در زمان انقضای مدت، راس یک هفته باید تخلیه شود و در این مورد، تفاوتی بین سند (اجاره نامه ) عادی و رسمی وجود ندارد.البته تفاوتی که در روند الزام به تخلیه وجود دارد این است که در مورد سند رسمی می توان اجرائیه صادر و ملک را مستقیما از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه کرد

در صورتی که در مورد سند عادی، لازم است با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، دستور تخلیه گرفته شود.

البته در هر دو مورد، به مستاجر مدتی نزدیک به یک ماه برای تخلیه مهلت داده خواهد شد.

دوم این که در تنظیم سند عادی، طرفین باید دقت کنند مدت، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره نامه ذکر شود و مهم تر این که حتما دو شاهد، سند را امضا کنند.

سوم این که مواردی که باید از دیدگاه موجر مورد توجه قرار گیرد”

یکی این است که با گرفتن چک و ودیعه کافی و از آن مهم تر، بررسی شخصیت مستاجر، ملک خود را به کسی اجاره دهد که از نظر مالی و اخلاقی، توانایی و صلاحیت داشته باشد.

از دیدگاه مستاجر هم او باید دقت کند ملک را از کسی اجاره کند که مالکیتش نسبت به آنچه اجاره می دهد، محرز و مسلم باشد.

انواع اجاره نامه منزل

متن اجاره نامه دستی خانه

نحوه تنظیم اجاره نامه منزل

نمونه اجاره نامه دستی منزل مسکونی pdf

متن اجاره نامه کوتاه

اجاره نامه دستی ساده

اجاره نامه ساده pdf

فرم خام اجاره نامه املاک pdf

نحوه نوشتن اجاره نامه دستی منزل