اخبار

دستورالعمل اصلی پیش‌فروش ساختمان در جزیره کیش

دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و متن کامل آن برای اطلاع شهروندان در چهار ماده منتشر شد.

دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان موضوع ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و متن کامل آن برای اطلاع شهروندان در چهار ماده منتشر شد.

این دستورالعمل در چهار ماده شامل 1 ــ تعاریف، 2 ــ کلیات، 3 ــ وظایف پیش‌فروشنده و 4 ــ وظایف اداره کل راه و شهرسازی است که در ماده 2 وظیفه اجرای دستورالعمل به‌نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به‌عهده ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌باشد و مهلت مجوز صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به‌مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز است.

در بند الف، ماده یک این دستورالعمل در تعریف آگهی پیش‌فروش هرگونه تبلیغ و اطلاع رسانی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد پیش‌فروش برای یک یا چند پروژه ‌ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت، نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آنها، صفحات جراید، صدا وسیما و همه محتوا‌ها و رسانه‌های دیجیتال موضوع آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389.5.24 هیئت‌ وزیران ذکر شده است.

 در بخش وظایف پیش‌فروشنده آمده است: پیش‌فروشنده موظف است مدارک شش‌گانه را به‌همراه تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند. تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه از جمله مدارک لازم است.

 بر اساس ماده چهار دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی استان پس از دریافت کلیه مدارک مندرج در ماده 3 از پیش‌فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، عدم‌مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش (فرم شماره 2) به پیش‌فروشنده اعلام نمایند.

مشاور امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش

همکاری در  فروش  ساختمان های مسکونی

خرید – فروش – رهن – اجاره

حیدری کیا

09347699893