اخبار

دلیل رکود خرید و فروش آپارتمان در جزیره زیبای کیش

یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی جزیره کیش اتفاق افتاده است و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه مسکن ندارد. قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند. البته منهای حوزه‌هایی که دولت در آن دخالت می‌کند از جمله کالای اساسی همچون آرد و نان و مواردی که از واردکنندگان حمایت می‌کند و بر بازار آن کنترل دارد،
این مسئله متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن و اقتصاد کلان بود و به‌خصوص متأثر از شرایطی که ارز برای کشور به وجود می‌آورد. از ابتدای انقلاب تاکنون ما درس نگرفتیم که وقتی یک تحولاتی اتفاقات می‌افتد هجوم نیاوریم تا ریال را به کالایی تبدیل کنیم که ارزش آن حفظ شود. این هجوم به ضرر ملی و جامعه و درنهایت خود ما خواهد بود. اینکه ما یک پول دیگر را جایگزین پول ملی کنیم و پول را تبدیل به کالایی کنیم که مصون بماند و ارزش آن حفظ شود، حرکتی است که از ابتدای انقلاب آن را تجربه کردیم.
این مسئله به‌خصوص در این مقطع که آمریکایی‌ها به‌صراحت و علنی جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کردند و هدف آن‌ها هم سقوط ارزش پول ملی ما بوده است. این موضوع را به‌صراحت گفتند که ما جنگ اقتصادی را علیه ایران شروع می‌کنیم و هدف کاهش ارزش پول ملی، ناتوان کردن مردم برای خرید کالا و خدمات و درنهایت ایجاد نارضایتی در جامعه ایران علیه حکومت است.
این هدف استراتژیک آن‌هاست که تنها بیان‌نشده، بلکه برای آن برنامه عملیات دارند. با اقدامات گوناگونی برای تعقیب اهداف، سعی کردند به این هدف نزدیک شوند. آن‌هم با تنگناهایی که ایجاد کردند. با تحریم‌ها و بستن کانال‌های رسمی و غیررسمی. بستن کانال‌های رسمی و باز شدن کانال‌های غیررسمی یعنی فساد و می‌خواهند مقبولیت نظام را زیر سوال ببرید. آمریکایی‌ها چندین سال است که دنبال این موضوع هستند و روی آن تمرکز کردند. تمرکز آن‌ها روی مقبولیت نظام است که دو آیتم دارد. یکی ایجاد کریدورهای فرعی که بستن کانال اصلی است که فساد آفرین است و دیگری اقداماتی که نارضایتی ملی را به وجود بیاورد.
یکی دیگر از موضوعات اساسی که در قیمت مسکن و آپارتمان در جزیره کیش اهمیت بسزایی دارد دوری از سرزمین اصلی و بازار پایتخت و هزینه های حمل و نقل می باشد و این موضوع باعث می شود تمامی ایتم های ساختمانی متاثر از موضوع بوده و متوسط سی درصد هزینه بیشتر به ساختمان های در حال ساخت تحمیل شود.
قیمت تمام شده محصول تابعی از متریال می باشد که طبق مرکز آمار ایران براساس آخرین گزارش از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی جزیره زیبای کیش، در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 169 درصد رشد، گروه چوب 108 درصد، گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه پارسال با تورم 94 درصد رشد داشته است.