اخبار

وضعیت ساختمان در جزیره زیبای کیش

بر عکس تمامی شهر های ایران ،تعداد واحد های ساخته شده در جزیره زیبای کیش بیش از جمعیت ساکن هستند.این واحد های خالی بعضا بصورت خانه دوم جهت استفاده تفریحی و بعضا جهت سرمایه گداری خریداری و بصورت خالی(بدلیل عدم تقاضا)رها شده اند

یکی از دلایل عدم رونق ساخت و ساز در کیش هزینه های بالای رفت و امد و متناسب با ان هزینه های زندگی می باشد.

سال گذشته بر روی قیمت های جزیره نیز تاثیر گذاشته است هر چند این افزایش قیمت به اندازه تهران نیست.با تمام این احوالات افزایش قیمت آپارتمان در یک زندگی در جزیره کیش بسیار آرامش بخش و به دور از هرگونه قیل و قال و ترافیک می باشد.

قیمت آپارتمان در قسمت های مختلف شهر از نظر قیمت و منطقه و عمر ساخت کاملا متفاوت است

قیمت هر متر آپارتمان در منطقه نوبنیاد ما بین 4 الی 6 میلیون تومان و قیمت آپارتمان در شهرک صدف از 6 الی 15 میلیون تومان بر اساس عمر ساختمان می باشدو

قیمت آپارتمان در کیش

فروش آپارتمان در کیش