All Posts in Tag: نحوه تقسیم پارکینگ آپارتمان

بررسی پارکینگ ساختمان از نظر قوانین و عرف

تصور کنید واحد شما برای مدتی در یک آپارتمان خالی است و همسایه از پارکینگ شما استفاده می‌کند. اگر این استفاده بدون اجازه از مالک باشد پس‌ازاینکه مالک در خانه خود سکونت کند می‌تواند به ازای مدت‌زمانی که از پارکینگش استفاده‌شده است اجاره درخواست کند! اما درحالی‌که خود مالک به مدیر ساختمان و یا شخص…

بیشتر بخوانید