All Posts in Tag: قیمت خرید مسک

جزیره کیش

افزایش قیمت مسکن و تبعات اجتماعی و اقتصادی

افزایش قیمت مسکن تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در پی دارد که به بعضی از آن‌ها می‌پردازیم.حمایت از خانه‌دار شدن خانواده‌ها یکی از مسائل همیشگی دولت‌ها بوده است. یکی از الگو‌های موفق در زمینه ساخت مسکن برای اقشار متوسط و کم‌ درآمد در کشورمان، مدل مسکن ویژه بود که هم منجر به توانمندشدن خانواده‌ها…

بیشتر بخوانید