All Posts in Tag: خرید خانه در کیش با وام بانکی

پیش بینی کاهش تورم مسکن در جزیره زیبای کیش

افزایش سقف تسهیلات مسکن در هر مقطع زمانی در بردارنده الزاماتی است که این الزامات در هر دوره ای متناسب با شرایط و ویژگی های همان زمان تعریف خواهد شد.اگر چه قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن در جزیره زیبای کیش به واسطه جهش های پی در پی قیمت مسکن کاهش یافته است اما نباید…

بیشتر بخوانید