اخبار

اوضاع اجاره خانه ها درجزیره کیش از دست خارج شده است

متاسفانه مبحث افزایش اجاره بها همانند یک حادثه غیر مترقبه گریبانگیر مردم جزیره کیش  و کشور شد و طی چند ماه اخیر در کنار تبعات ناشی از افزایش لجام گسیخته قیمت ،مردم در شرایط اضطرار قرار گرفتند و کنترل اوضاع از دست آن‌ها خارج شده است، اما این دلیل نمی‌تواند باعث عدم خدمات ‌رسانی سازمان منطقه آزاد به عنوان اصلی‌ترین متولی اداره جزیره زیبای کیش به مردم در این راستا باشد و باید اقدامات لازم هرچه سریع‌تر در این خصوص انجام شود.

تمامی سازمان‌ها و مسئولینی که در این خصوص می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند باید دست به دست هم دهند تا در جهت رفع این مشکل گام بردارند و همچنین  افرادی که خانه دارد هستند نیز با همیاری و همدلی و همچنین افزایش منصفانه اجاره بها در جزیره زیبای کیش به فکر باقی افرادی باشند که خانه‌دار نیستند.

طرح ها و برنامه های زیادی این روز ها از زبان کارشناسان اقتصادی در خصوص اخبار مرتبط با ساخت و ساز و مسکن عنوان می شود.سازمان منطقه آزاد کیش باید سریعا وارد عمل و بعنوان یک نمونه موفق بخش های از برنامه ها را که مناسب برای جزیره است انتخاب و اجرا نماید.

قیمت اجاره بها برای بسیاری از خانواده ها جوابگو نیست،بسیاری از مردم برنامه خارج شدن از جزیره کیش را دارند و با خارج شدن جمعیت فعلی کاسبی تعداد زیادی از دیگر اقشار به خطر خواهد افتاد،و سیل بعدی شروع خواهد شد.

مطمئنا از نظر اجتماعی نیز پتانسیل هایی در کمین نشسته که ضربات مهلکی به بدنه اجتماع وارد خواهد کرد ،زیرا مخاطرات اجتماعی به ارامی اما سهمگین خواهند بود.